Nierówność ostra i nieostra - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  liceum

Matematyka
 -  liceum

Nierówność ostra i nieostra

Andrzej
288
odpowiedział na to pytanie
Nierówności ≥ i ≤ nazywamy nierównościami nieostrymi (dopuszczają równość porównywanych liczb), natomiast nierówności > i < nazywamy nierównościami ostrymi (nie dopuszczają równości porównywanych liczb).
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019