Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Matematyka

Narysuj układ współrzędnych, oblicz obwód i pole trójkąta o wierzchołkach w punktach (4, -4), (2, -4), (-2, -1). 

Odpowiedź nauczyciela