Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Narysuj trójkąt ostrokątny, zrób symetralne boków i opisz na tym trójkącie okrąg.

Odpowiedź nauczyciela