Napisz wzór funkcji f(x)=2/x-p i okresl jej dziedzine jesli asymptota pionowa wykresu tej funkcji przechodzi przez punkt A=(-6,5) - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  liceum

Matematyka
 -  liceum

Napisz wzór funkcji f(x)=2/x-p i okresl jej dziedzine jesli asymptota pionowa wykresu tej funkcji przechodzi przez punkt A=(-6,5)

Ernest
567
odpowiedział na to pytanie

Mamy dany wzór funkcji zależny od parametru p:

  

Jeżeli asymptota pionowa ma przechodzić przez punkt A=(-6, 5) to znaczy, że

  

 

 

 

Wzór funkcji to:

 

Dziedzina funkcji to:

 

Wideolekcja
content
25 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019