Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Napisz równanie prostej równoległej i prostopadłej prostej y=-2x-3 przechodzącej przez punkt P=(4;1)

Odpowiedź nauczyciela