Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Mając funkcję y = 2x - 3 oblicz miejsce zerowe funkcji. 

Odpowiedź nauczyciela