🎓 Liczby 2a - 2; a + 1; 2a + 2 są długościami boków trójkąta. Do jakiego przedziału należy liczba a? - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  liceum

Matematyka
 -  liceum

Liczby 2a - 2; a + 1; 2a + 2 są długościami boków trójkąta. Do jakiego przedziału należy liczba a?

Ola
41833
odpowiedziała na to pytanie

Z trzech odcinków można zbudować trójkąt jeśli suma długości dwóch krótszych odcinków jest dłuższa od długości najdłuższego odcinka.

Wiemy, że:

 

 

 


zatem  


Wiemy, że:

 

 

ponieważ  


Musimy zatem sprawdzić warunek:

 

 

 

 


zatem   


Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
22 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019