Który romb ma większe pole r1 - romb o przekątnych 7 cm i 12 cm czy r2 - romb o boku 8 cm i wysokości 5 cm? - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  szkoła podstawowa

Matematyka
 -  szkoła podstawowa

Który romb ma większe pole r1 - romb o przekątnych 7 cm i 12 cm czy r2 - romb o boku 8 cm i wysokości 5 cm?

Agnieszka
7120
odpowiedziała na to pytanie

Obliczamy pole rombu o przekątnych długości 7 cm i 12 cm.

 


Obliczamy pole rombu o boku długości 8 cm i wysokości 5 cm.

 


Większe pole ma romb o przekątnych długości 7 cm i 12 cm.

Wideolekcja
content
25 marca 2019
Fizyka
Poniżej przedstawiono diagram H–R (diagram H – R, Hertzsprunga – Russella). Na osi pionowej odłożono stosunek mocy promieniowania gwiazdy L do mocy promieniowania Słońca L∗, natomiast na osi poziomej typ widmowy gwiazdy, który zależy od temperatury gwiazdy. Ten sam typ widmowy oznacza taką samą temperaturę na powierzchni gwiazdy. Moc promieniowania, czyli ilość energii wysyłanej w jednostce czasu, zależy od temperatury i jest proporcjonalna do pola powierzchni gwiazdy. Na diagramie cyfrą 1 oznaczono położenie Słońca, cyfrą 2 – gwiazdę należącą do kategorii nadolbrzymów, a cyfrą 3 – gwiazdę typu biały karzeł. Z tego diagramu wynika, że na przykład gwiazda 2 mając taką samą temperaturę na powierzchni jak Słońce wysyła 10^6 razy więcej energii niż Słońce.
Przeanalizuj wykres H – R porównując gwiazdę 3 ze Słońcem pod względem temperatury „jej powierzchni” i promienia.
Zapisz informacje o temperaturze i promieniu (w porównaniu ze Słońcem).
1. Temperatura „powierzchni” gwiazdy 3:
....................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
2. Promień gwiazdy 3:
....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
około 17 godzin temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019