Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Liceum/Technikum
Matematyka

Kąt 𝛼 znajduje się w położeniu standardowym w układzie współrzędnych. Na drugim ramieniu kąta znajduje się punkt P(-5,12). Oblicz sinus, cosinus, tangens i cotangens kąta 𝛼.

Odpowiedź nauczyciela