Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Kąt 𝛼 jest ostry i sin𝛼 = 1/2 . Oblicz wartość wyrażenia sin2𝛼 - 2cos2𝛼.

Odpowiedź nauczyciela