Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Ile wyrazów równych 0 ma ciąg (an) o wzorze an = n^3 - 3n^2 - n + 3?

Odpowiedź nauczyciela