Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Funkcja kwadratowa y = x² -4x - 5 przyjmujemy najmniejszą wartość równą
a) 2
b) -9
c) 9
d) -5

Odpowiedź nauczyciela