Dorota sporządziła z cukru i wody syrop do deseru. Stosunek masy cukru do masy wody w tym syropie jest równy 5 : 3. Ile procent masy tego syropu stanowi masa cukru? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. <br>A. 25% <br>B. 37,5% <br>C. 40% <br>D. 60% <br>E. 62,5% - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  szkoła podstawowa

Matematyka
 -  szkoła podstawowa

Dorota sporządziła z cukru i wody syrop do deseru. Stosunek masy cukru do masy wody w tym syropie jest równy 5 : 3. Ile procent masy tego syropu...

Agnieszka
7121
odpowiedziała na to pytanie

Stosunek masy cukru do masy wody w tym syropie jest równy 5 : 3. 

Obliczamy, ile procent masy tego syropu stanowi masa cukru.

 


Odpowiedź: E

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019