🎓 Do wykresu funkcji wykładniczej f(x)=a^x, gdzie a>0 i x należy R, należy punkt A(-1,3) a) napisz wzór funkcji f b) napisz wzór i naszkicuj wykres funkcji g, wiedząc, że g(x)= f(x+1)-4 c) Oblicz wartość wyrażenia [g(-3)*g(-2)]^2 - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  liceum

Do wykresu funkcji wykładniczej f(x)=a^x, gdzie a>0 i x należy R, należy punkt A(-1,3) a) napisz wzór funkcji f b) napisz wzór i naszkicuj wykres...

Magda
63585
Polub to zadanie

 

Do wykresu tej funkcji należy punkt A(-1,3).

Podstawiając współrzędne tego punktu otrzymujemy: 

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Historia

Poniżej zamieszczono teksty charakteryzujące różne wyznania religijne obecne w Europie XVI – XVII w. Spośród wymienionych poniżej wyznań wybierz właściwe i przyporządkuj opisom:

kalwinizm, prawosławie, luteranizm, anglikanizm, katolicyzm.

A. Jego wyznawcy uznawali, że jest jedna widoma głowa Kościoła, Tradycja obok Biblii jest źródłem Objawienia, kapłaństwo ma charakter sakralny i związane jest z celibatem, istnieje siedem sakramentów, w tym komunia udzielana wiernym pod jedną postacią.

B. Jego wyznawcy uznawali, że król jest głową kościoła, Biblia i tradycja czterech pierwszych soborów stanowią podstawę wiary, istnieją tylko dwa sakramenty ustanowione przez Chrystusa, w tym komunia przyjmowana przez wiernych pod dwiema postaciami, kapłaństwo nie ma charakteru sakramentalnego, istnieje hierarchia biskupów, diakonów i księży, którzy mogą się żenić.

C. Jego wyznawcy uznawali, że wspólnota wiernych zorganizowana jest w niezależnych administracyjnie i hierarchicznie kościołach różnych krajów, Biblia i Tradycja są elementami Objawienia, istnieje więcej niż siedem sakramentów a jednym z nich jest komunia udzielana wiernym pod dwiema postaciami, biskupi wybierani są spośród zakonników a księża mogą się żenić.

D. Jego wyznawcy uznawali, że zwierzchnictwo nad wspólnotami wiernych spoczywa w rękach świeckich i duchownych członków konsystorzy i synodów, jedynie Biblia jest podstawą wiary, są tylko dwa sakramenty, w tym Wieczerza Pańska udzielana pod dwiema postaciami, pastorzy mogą się żenić.

około 21 godzin temu
Historia

Kim byli sofiści?

około 24 godziny temu