Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Do wykresu funkcji wykładniczej f(x)=a^x, gdzie a>0 i x należy R, należy punkt A(-1,3) a) napisz wzór funkcji f b) napisz wzór i naszkicuj wykres funkcji g, wiedząc, że g(x)= f(x+1)-4 c) Oblicz wartość wyrażenia [g(-3)*g(-2)]^2

Odpowiedź nauczyciela