Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Matematyka

Długości a=0,256km, b=72,5m, c=3745cm, d=264540mm ustawione w kolejności od najkrótszej do najdłuższej to:
d a b c
c a b d
c b a d
a b c d

Odpowiedź nauczyciela