Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Dla jakich wartości parametru m, suma dwóch różnych pierwiastków równania x^2 - 3mx + 2m^2 -1 = 0 jest większa od ich iloczynu?

Odpowiedź nauczyciela