Definicja: dziedzina, zbiór wartości, miejsce zerowe - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  liceum

Matematyka
 -  liceum

Definicja: dziedzina, zbiór wartości, miejsce zerowe

Ernest
1390
odpowiedział na to pytanie

Jeżeli mamy funkcję , to zbiór  nazywamy dziedziną funkcji . Natomiast zbiór tych argumentów ze zbioru , które zostały przypisane elementom ze zbioru , nazywamy zbiorem wartości funkcji . Miejscem zerowym funkcji  nazywamy taki argument, dla którego wartość funkcji wynosi zero.

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
22 marca 2019