dany jest trojkąt o wierzchołkach A(-2,-3) B(1,4) C(-1,3). Oblicz obwod trojkata ABC . podaj długosc srodkowej BD<br> - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  liceum

Matematyka
 -  liceum

dany jest trojkąt o wierzchołkach A(-2,-3) B(1,4) C(-1,3). Oblicz obwod trojkata ABC . podaj długosc srodkowej BD

Agnieszka
7366
odpowiedziała na to pytanie

Wyznaczamy długości boków trójkąta ABC.

`|AB|=sqrt((1-(-2))^2+(4-(-3))^2)=sqrt((1+2)^2+(4+3)^2)=` 

`=sqrt(3^2+7^2)=sqrt(9+49)=sqrt(58)` 


 


`|AC|=sqrt((-1-(-2))^2+(3-(-3))^2)=sqrt((-1+2)^2+(3+3)^2)=` 

 


Obwód trójkąta jest równy:

 


Wyznaczamy współrzędne środka odcinka AC.

 


Obliczamy długość środkowej BD.

 

 


Rysunek:

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Historia
Co to jest mumia?
1 dzień temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019