🎓 Dany jest równoległobok ABCD, w którym |AB| = 2|BC|. Środek S boku AB połączono z wierzchołkami D i C. Oblicz miarę kąta DSC - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  liceum

Dany jest równoległobok ABCD, w którym |AB| = 2|BC|. Środek S boku AB połączono z wierzchołkami D i C. Oblicz miarę kąta DSC

Łukasz
22870
Polub to zadanie

Wykonajmy rysunek pomocniczy:

 

Zauważmy, że trójkąty ADS oraz CBS są równoramienne, a ich podstawami są odpowiednio odcinki DS oraz CS. Możemy więc zaznaczyć na rysunku kąty:

Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019