Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Dane są punkty 𝐴=(−1,2), 𝐵=(2,−3). Wyznacz współrzędne wektora 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗.

Odpowiedź nauczyciela