Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Dane jest wyrażenie (1/(1−x)−2/(x−1))∙ (1−2x+x^2)/(6x−6), gdzie x ≠ 1.
a) Oblicz wartość wyrażenia dla x = −3.
b) Wykaż, że dla każdego x ≠ 1 wartość wyrażenia jest stała.

Odpowiedź nauczyciela