Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka

Czy zero może być mniejsze lub równe 0?

Odpowiedź nauczyciela