🎓 Czy punkt P = (-4, 3) leży na symetralnej odcinka, którego końcami są punkty A = (-2, 0) i B = (-1, 5)? Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami. - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  szkoła podstawowa

Matematyka
 -  szkoła podstawowa

Czy punkt P = (-4, 3) leży na symetralnej odcinka, którego końcami są punkty A = (-2, 0) i B = (-1, 5)? Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.

Łukasz
10618
odpowiedział na to pytanie

Wyznaczmy współrzędne środka odcinka AB:

 

Zauważmy, że punkt B jest przesunięty względem punktu A o 5 jednostek w górę i 1 jednostkę w prawo.

Zatem aby znaleźć współrzędne środka odcinka AB, musimy przesunąć punkt A o   jednostki w górę i   jednostek w prawo.

  

 

 

 

Zbudujmy 2 trójkąty - ACP i BCP:

 

 

Symetralna jest prostopadła do odcinka - musimy zatem sprawdzić, czy kąt PCA jest prosty - w tym celu skorzystamy z twierdzenia odwrotnego do Pitagorasa i sprawdzimy, czy trójkąt APC jest prostokątny.

 

Obliczamy długości odcinków trójkąta APC:

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - a więc trójkąt jest prostokątny. 

 

A zatem punkt P leży na symetralnej odcinka AB.   

 

        

Biologia

Krzyżówka

1.Wiąże się z guaniną (8 liter)
2.Układ dwóch alleli recesywnych (10 liter)
3.Powielenie materiału genetycznego (10 liter)
4.Trzy kolejne nukleotydy w mRNA (5 liter)
5.Podział komórek zachodzący w gonadach (6 liter)
6.Twórca podstaw genetyki (6 liter)
7.Zredukowana liczba chromosomów (11 liter)
8.W DNA w parze z tyminą (7 liter)
9.Forma genu (5 liter)
10.Materiał genetyczny organizmu (5 liter)
11.Struktura zbudowana z chromatyny (9 liter)
12.Znajduje się w jądrze komórkowym (3 litery)
13.Zestaw wszystkich chromosomów widocznych w komórce somatycznej (8 liter)
14.Fragment DNA kodujący informację o jednym białku (3 litery)
15.Zespół cech zewnętrznych organizmu (7 liter)
16.Cukier budujący RNA (6 liter)
17.Nagła zmiana w materiale genetycznym (7 liter)
18.Z budowane z aminokwasów (6 liter)
19. Reguła łączenia się zasad w DNA [12 liter (odstęp po 8 literach)]
20.Para chromosomów - jeden od matki, drugi od ojca (12 liter)
21.Wszystkie chromosomy, za wyjątkiem chromosomów płci (8 liter)
22.Cukier budujący DNA (12 liter)
23.Buduje chromosom (10 liter)
24.W RNA zamiast tyminy (6 liter)
25.Układ alleli dominującego i recesywnego (12 liter)
26.Struktura DNA. (6 liter)
27.Podwójna liczba chromosomów (11 liter)
28.Wymiana fragmentów chromatyd w chromosomach homologicznych (12 liter)
29.Cechy warunkowane przez geny znajdujące się na chromosomie X (9 liter)
30.Podział komórki somatycznej. (6 liter)
31.Element składowy DNA (9 liter)
32.Wszystkie geny organizmu (7 liter)
33.Przepisanie informacji z DNA na mRNA (12 liter)
34.Proces biosyntezy białka (10 liter)
35.Sposób zapisy informacji genetycznej (13 liter)

około 7 godzin temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Historia

19.01.1945 r.

około 12 godzin temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019