Czy istnieje liczba naturalna, która w wyniku podzielenia przez 8 daje resztę 3, a wyniku podzielenia przez 5 daje resztę 6? Odpowiedź uzasadnij. - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  liceum

Matematyka
 -  liceum

Czy istnieje liczba naturalna, która w wyniku podzielenia przez 8 daje resztę 3, a wyniku podzielenia przez 5 daje resztę 6? Odpowiedź uzasadnij.

Justyna
18926
odpowiedziała na to pytanie

Nie, ponieważ reszta z dzielenia liczby naturalnej przez  może być równa tylko:  lub .

Matematyka
20 +53
około 10 godzin temu
Matematyka
2 + 2
około 10 godzin temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
28 marca 2019