🎓 <br>Poniżej podano sposoby obliczania pól figur płaskich. Dokończ zdania.<br>Wybierz właściwe dokończenie każdego zdania spośród A i B.<br><br> Pole figury jest równe iloczynowi długości dwóch prostopadłych do siebie boków. Ta figura jest ____ .<br><br> A. równoległobokiem<br><br> B. prostokątem<br> Pole figury jest równe połowie iloczynu długości przekątnych. Ta figura jest ____ .<br><br> A. kwadratem lub rombem<br><br> B. trapezem równoramiennym<br> Pole figury jest równe iloczynowi długości boku i wysokości poprowadzonej na ten bok. Ta figura jest ____ .<br><br> A. równoległobokiem<br><br> B. trójkątem<br> Pole figury jest równe kwadratowi długości boku. Ta figura jest ____ .<br><br> A. rombem<br><br> B. kwadratem<br> Pole figury jest równe połowie iloczynu długości boku i wysokości poprowadzonej na ten bok. Ta figura jest ____ .<br><br> A. trójkątem<br><br> B. trapezem<br> Pole figury jest równe połowie iloczynu wysokości i sumy długości boków równoległych. Ta figura jest ____ .<br><br> A. dowolnym czworokątem<br><br> B. trapezem<br><br> - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  szkoła podstawowa

Matematyka
 -  szkoła podstawowa


Poniżej podano sposoby obliczania pól figur płaskich. Dokończ zdania.
Wybierz właściwe dokończenie każdego zdania spośród A i B.

Pole figury...

Agnieszka
7943
odpowiedziała na to pytanie

Pole figury jest równe iloczynowi długości dwóch prostopadłych do siebie boków. Ta figura jest B. prostokątem. 

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019