Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Matematyka

Boki równoległoboku mają 12cm i 9 cm, a dłuższa wysokość mierzy 4 cm. Jaką długość ma druga wysokość?

Odpowiedź nauczyciela