W pewnym banku prowizja od udzielanych kredytów hipotecznych przez cały styczeń była równa 4%. Na początku lutego ten bank obniżył wysokość prowizji od wszystkich kredytów o 1 punkt procentowy. Oznacza to, że prowizja od kredytów hipotecznych w tym banku zmniejszyła się o: <br>A. 1% <br>B. 25% <br>C. 33% <br>D. 75% - Odrabiamy.pl

Matematyka
 -  liceum

W pewnym banku prowizja od udzielanych kredytów hipotecznych przez cały styczeń była równa 4%. Na początku lutego ten bank obniżył wysokość prowizji od wszystkich kredytów o 1 punkt procentowy. Oznacza to, że prowizja od kredytów hipotecznych w tym banku zmniejszyła się o:
A. 1%
B. 25%
C. 33%
D. 75%
4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
Matematyka
 -  liceum

W pewnym banku prowizja od udzielanych kredytów hipotecznych przez cały styczeń była równa 4%. Na początku lutego ten bank obniżył wysokość prowizji od wszystkich kredytów o 1...

Agnieszka
46853
odpowiedziała na to pytanie

W styczniu prowizja wynosiła 4%. W lutym obniżono ją o 1 punkt procentowy. 


Obliczamy o ile procent zmniejszyła się ta prowizja. 

4 punkty procentowe   -   100% 

1 punkt procentowy     -    x %

 

Prowizja zmniejszyła się o 25%. 


Poprawna odpowiedź: B. 25%

Matematyka
Jedynka trygonometryczna.
około 20 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019