🎓 Usłyszysz dwukrotnie sześć tekstów. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Tekst 1. 3.1. Парень предложил интернетчикам записывать отрывки стихов на A. автобусных билетах. B. уличных скамейках. C. бумажных деньгах. Tekst 2. 3.2. Во время разговора друзья A. выбирают мягкую мебель. B. рассматривают интерьер кафе. C. спускаются по эскалатору в метро. Tekst 3. 3.3. В тексте есть информация о том, A. откуда взялись деньги на памятник. B. как молодёжь относится к памятнику. C. почему памятник представляет собой мышей. Tekst 4. 3.4. Во время акции «Нажми на мусор!» школьники A. учили горожан сортировать мусор. B. собирали мусор в городском парке. C. разрисовывали мусорные контейнеры. Tekst 5. 3.5. Роман выкладывает в Сеть A. рассказы о своих путешествиях. B. видеофильмы о погодных явлениях. C. фотографии жителей морских глубин. Tekst 6. 3.6. Эту историю рассказывает A. полицейский. B. экскурсовод. C. таксист. - Odrabiamy.pl

Język rosyjski
 -  liceum

Język rosyjski
 -  liceum

Usłyszysz dwukrotnie sześć tekstów. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

 

Tekst 1.

3.1. Парень предложил интернетчикам записывать отрывки стихов на

A. автобусных билетах.
B. уличных скамейках.
C. бумажных деньгах.

 

Tekst 2.

3.2. Во время разговора друзья

A. выбирают мягкую мебель.
B. рассматривают интерьер кафе.
C. спускаются по эскалатору в метро.

 

Tekst 3.

3.3. В тексте есть информация о том,

A. откуда взялись деньги на памятник.
B. как молодёжь относится к памятнику.
C. почему памятник представляет собой мышей.

 

Tekst 4.

3.4. Во время акции «Нажми на мусор!» школьники

A. учили горожан сортировать мусор.
B. собирали мусор в городском парке.
C. разрисовывали мусорные контейнеры.

 

Tekst 5.

3.5. Роман выкладывает в Сеть

A. рассказы о своих путешествиях.
B. видеофильмы о погодных явлениях.
C. фотографии жителей морских глубин.

 

Tekst 6.

3.6. Эту историю рассказывает

A. полицейский.
B. экскурсовод.
C. таксист.

Andrzej
2772
odpowiedział na to pytanie

Tekst 1.

3.1. Парень предложил интернетчикам записывать отрывки стихов на - Chłopak zaproponował internautom zapisywać fragmenty wierszy na

A. автобусных билетах. - biletach autobusowych.
B. уличных скамейках. - ulicznych ławkach.
C. бумажных деньгах. - papierowych pieniądzach.

 


Tekst 2.

3.2. Во время разговора друзья - W czasie rozmowy przyjaciele

A. выбирают мягкую мебель. - wybierają meble tapicerowane.
B. рассматривают интерьер кафе. - oglądają wnętrze kawiarni.
C. спускаются по эскалатору в метро. - zjeżdżają po schodach do metra.

 

 

Tekst 3.

3.3. В тексте есть информация о том, - W tekście jest informacja o tym,

A. откуда взялись деньги на памятник. - skąd wzięły się pieniądze na pomnik.
B. как молодёжь относится к памятнику. - jak młodzież odnosi się do pomnika.
C. почему памятник представляет собой мышей. - dlaczego pomnik przedstawia myszy.

 

 

Tekst 4.

3.4. Во время акции «Нажми на мусор!» школьники - W czasie akcji "Kliknij na śmieci!" uczniowie

A. учили горожан сортировать мусор. - uczyli mieszkańców sortować śmieci.
B. собирали мусор в городском парке. - zbierali śmieci w parku miejskim.
C. разрисовывали мусорные контейнеры. - malowali kontenery na śmieci.

 

 

Tekst 5.

3.5. Роман выкладывает в Сеть - Roman wrzuca do sieci

A. рассказы о своих путешествиях. - opowiadania o swoich podróżach.
B. видеофильмы о погодных явлениях. - filmy wideo o zjawiskach pogodowych.
C. фотографии жителей морских глубин. - fotografie mieszkańców głębin morskich.

 

 

Tekst 6.

3.6. Эту историю рассказывает - Tę historię opowiada

A. полицейский. - policjant.
B. экскурсовод. - przewodnik.
C. таксист. - taksówkarz.

 


 

Rozwiązanie:

 

Tekst 1: C

Tekst 2: B

Tekst 3: C

Tekst 4: A

Tekst 5: C

Tekst 6: A

 


 

Uzasadnienie:

(Poniżej podane są fragmenty tekstu nagrania, potwierdzające słuszność wyboru.)

 

3.1.

"И тогда я призвал всех неравнодушных к литературе писать отрывки стихов на российских купюрах, а потом расплачиваться ими."

"I wtedy wezwałem wszystkich, którym nie jest obojętna literatura, do pisania fragmentów wierszy na rosyjskich banknotach, a potem płacenia nimi."

 

 

3.2.

"Я читала в Интернете, что меню здесь необычное, сделано в виде схемы линий метро. Видишь, висит на стене!"

"Czytałam w internecie, że jest tu niezwykłe menu, stworzone w formie schematu linii metro. Widzisz, wisi na ścianie!"

 

 

3.3.

«При чём здесь мыши?» – спросите вы. Разгадка кроется в трёх буквах – «ФМШ» – физикоматематическая школа.

"Po co tu myszy?" - zapytacie. Rozwiązanie zawiera się w trzech literach - "FMSZ" - fizyczno-matematyczna szkoła.

 

 

3.4.

"Они организовали информационные пункты, в которых демонстрировали прохожим контейнеры разных цветов и объясняли им, как следует разделять домашние отходы."

"Organizowali oni punkty informacyjne, w których demonstrowali przechodniom kontenery w różnych kolorach i objaśniali im, jak należy sortować odpady domowe."

 

 

3.5.

"Да, во время рейса я делаю снимки необычных рыб разных форм и размеров, которые попадаются в сети."

"Tak, w czasie rejsu robię zdjęcia niezwykłych ryb różnych kształtów i rozmiarów, które wpadają w sieci."

 

 

3.6.

"Вот и решил я им помочь: включил световой сигнал и велел водителю такси ехать за мной. Штраф выписывать я не стал, пусть у гостей города останутся только хорошие воспоминания."

"I tak postanowiłem im pomóc: włączyłem sygnał świetlny i kazałem taksówce jechać za mną. Zdecydowałem się nie wypisywać mandatu, niech goście miasta mają tylko dobre wspomnienia."

Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Język rosyjski

Usłyszysz dwukrotnie sześć tekstów. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

 

Tekst 1.

3.1. Парень предложил интернетчикам записывать отрывки стихов на

A. автобусных билетах.
B. уличных скамейках.
C. бумажных деньгах.

 

Tekst 2.

3.2. Во время разговора друзья

A. выбирают мягкую мебель.
B. рассматривают интерьер кафе.
C. спускаются по эскалатору в метро.

 

Tekst 3.

3.3. В тексте есть информация о том,

A. откуда взялись деньги на памятник.
B. как молодёжь относится к памятнику.
C. почему памятник представляет собой мышей.

 

Tekst 4.

3.4. Во время акции «Нажми на мусор!» школьники

A. учили горожан сортировать мусор.
B. собирали мусор в городском парке.
C. разрисовывали мусорные контейнеры.

 

Tekst 5.

3.5. Роман выкладывает в Сеть

A. рассказы о своих путешествиях.
B. видеофильмы о погодных явлениях.
C. фотографии жителей морских глубин.

 

Tekst 6.

3.6. Эту историю рассказывает

A. полицейский.
B. экскурсовод.
C. таксист.

30 czerwca 2020