🎓 Usłyszysz dwukrotnie rozmowę z wynalazcą z Petersburga. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania ( P – Prawda), a które nie ( F – Fałsz). 1.1. Артём Родичкин с детства мечтал стать изобретателем. 1.2. Самой трудной задачей для Артёма оказалось изготовление колёс для электророликов. 1.3. Изобретение Артёма тестировали его друзья. 1.4. Артём сделал всего одну пару электророликов. 1.5. Артём Родичкин в будущем хочет жить за рубежом. - Odrabiamy.pl

Język rosyjski
 -  liceum

Język rosyjski
 -  liceum

Usłyszysz dwukrotnie rozmowę z wynalazcą z Petersburga. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (P – Prawda), a które nie (F – Fałsz).

 

1.1. Артём Родичкин с детства мечтал стать изобретателем.    

1.2. Самой трудной задачей для Артёма оказалось изготовление колёс для электророликов.    

1.3. Изобретение Артёма тестировали его друзья.  

1.4. Артём сделал всего одну пару электророликов.    

1.5. Артём Родичкин в будущем хочет жить за рубежом.    

 

Andrzej
2772
odpowiedział na to pytanie
    P

F

1.1.

Артём Родичкин с детства мечтал стать изобретателем.

Artiom Rodiczkin od dzieciństwa marzył by zostać wynalazcą.

  X
1.2.

Самой трудной задачей для Артёма оказалось изготовление колёс для
электророликов.

Najtrudniejszym zadaniem dla Artioma okazało się przygotowanie kół do elektrorolek.

X  
1.3.

Изобретение Артёма тестировали его друзья.

Wynalazek Artioma testowali jego przyjaciele.

  X
1.4.

Артём сделал всего одну пару электророликов.

Artiom zrobił tylko jedną parę elektrorolek.

X  
1.5.

Артём Родичкин в будущем хочет жить за рубежом.

Artiom Rodiczkim chce w przyszłości mieszkać za granicą.

  X

 


 

Uzasadnienie:

(Poniżej podane są fragmenty tekstu nagrania, potwierdzające słuszność wyboru.)

 

1.1.

"А желание создавать что-то новое и полезное пришло ко мне уже в зрелом возрасте."

"A chęć tworzenia czegoś nowego i pożytecznego naszła mnie już w dorosłym wieku."

 

 

1.2.

"Очень много времени я посвятил работе над колёсами. Это было наиболее сложное дело: (...)"

"Bardzo dużo czasu poświęciłem pracy nad kołami. To było najtrudniejsze zadanie: (...)"

 

 

1.3.

"Всегда кто-нибудь из них приходил посмотреть, как я тестирую электроролики. Многие хотели мне помочь, но я твёрдо решил: сам проверю и опробую своё изобретение."

"Zawsze ktoś z nich przychodził pooglądać, jak testuję elektrorolki. Wielu z nich chciało mi pomóc, ale ja twardo postanowiłem: sam sprawdzę i wypróbuję swój wynalazek.

 

 

1.4.

"Ведь пока электроролики существуют только в единственном экземпляре."

"Przecież na razie istnieje tylko jeden egzemplarz elektrorolek."

 

 

1.5.

"Я не из тех, кто мог бы выехать за границу надолго, а тем более – навсегда."

"Ja nie z tych, którzy mogliby wyjechać za granicę na długo, a tym bardziej na zawsze."

Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019