🎓 Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi, które łączy słowo „kwadratowy”. Do każdej wypowiedzi ( 2.1.–2.4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie ( A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. A. Автор текста хвалит работу фирмы. B. Автор текста знакомит со своим хобби. C. Этот текст о том, как можно купить картину. D. Автор текста критикует творческий замысел. E. Этот текст о необычном экспонате на выставке. - Odrabiamy.pl

Język rosyjski
 -  liceum

Język rosyjski
 -  liceum

Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi, które łączy słowo „kwadratowy”. Do każdej wypowiedzi (2.1.–2.4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli.

Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

 

A. Автор текста хвалит работу фирмы.

B. Автор текста знакомит со своим хобби.

C. Этот текст о том, как можно купить картину.

D. Автор текста критикует творческий замысел.

E. Этот текст о необычном экспонате на выставке.

Andrzej
2772
odpowiedział na to pytanie

Polecenie:

Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi, które łączy słowo „kwadratowy”. Do każdej wypowiedzi (2.1.–2.4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli.

Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

 


 

A.

Автор текста хвалит работу фирмы.

Autor tekstu chwali pracę firmy.


B.

Автор текста знакомит со своим хобби.

Autor tekstu zaznajamia ze swoim hobby.


C.

Этот текст о том, как можно купить картину.

To tekst o tym, jak można kupić obraz.


D.

Автор текста критикует творческий замысел.

Autor tekstu krytykuje zamysł twórczy.


E.

Этот текст о необычном экспонате на выставке.

To tekst o niedużym eksponacie na wystawie. 

 

 

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
D A B C

 


 

Uzasadnienie:

(Poniżej podane są fragmenty tekstu nagrania, potwierdzające słuszność wyboru.)

 

2.1.

"Только я не понимаю, зачем он это сделал?! Откуда, вообще, у него появилась такая абсурдная идея?"

"Tylko nie rozumiem, po co on to zrobił?! Skąd, w ogóle, pojawił się u niego tak absurdalny pomysł?"

 

 

2.2.

"Надо сказать, что работники агентства «Квадратный метр» оказались профессионалами."

"Trzeba powiedzieć, że pracownicy agencji "Metr kwadratowy" okazali się profesjonalistami."

 

 

2.3.

"Мои знакомые считают, что я с ума сошла со своими арбузами. А я вам так скажу: меня это так увлекло, что не знаю, как я жила без этого занятия раньше!"

"Moi znajomi uważają, że oszalałam ze swoimi arbuzami. A ja wam powiem: tak mnie to zafascynowało, że nie wiem, jak wcześniej żyłam bez twego zajęcia!"

 

 

2.4.

"Счастливым обладателем пейзажа, портрета или натюрморта станет тот, кто предложит наибольшую сумму."

"Szczęśliwym właściciele, pejzażu, portretu lub martwej natury zostanie ten, kto zaproponuje najwyższą sumę."

 


 

Zdanie niepasujące do żadnej wypowiedzi:

 

E.

Этот текст о необычном экспонате на выставке.

To tekst o niedużym eksponacie na wystawie. 

Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019