Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Język polski

Z podanych wyrazów wypisz głoski miękkie nosowe i dźwięczne

Odpowiedź nauczyciela