Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Język polski

Wypisz z wiersza ,,Nie mijam'' 10 rzeczowników z epitetami.

Odpowiedź nauczyciela