Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Język polski

Wypisz porównanie z wiersza Szkoda Ludwika Jerzego Kerna.

Odpowiedź nauczyciela