Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Język polski

Wyjaśnij pojęcie przysłowie

Odpowiedź nauczyciela