🎓 Ułóż krótki plan wydarzeń do Antygony. - Odrabiamy.pl

Język polski
 -  liceum

Język polski
 -  liceum

Ułóż krótki plan wydarzeń do Antygony.

Sylwia
1902
odpowiedziała na to pytanie

1. Nakaz Kreona.

2. Rozmowa sióstr o zaistniałej sytuacji.

3. Decyzja Antygony.

4. Próba pochowania zwłok.

5. Powtórna próba.

6. Reakcja siostry i Hajmona.

7. Skazanie dziewczyny.

8. Słowa Tejrezjasza.

9. Zmiana decyzji króla.

10. Śmierć dziewczyny.

11. Samobójstwo Hajmona i jego matki.

12. Cierpienie władcy. 

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019