Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Język polski

Rzeczownik pierwodruk jest:
a) złożeniem
b) zestawieniem
c) zrostem

Odpowiedź nauczyciela