🎓 Podaj przymiotnik niezawierający cząstki jaskrawo-,którego pisownia ilustruje zasadę ortograficzną obowiązującą również w pisowni słowa "jaskrawożółte". - Odrabiamy.pl

Język polski
 -  szkoła podstawowa

Język polski
 -  szkoła podstawowa

Podaj przymiotnik niezawierający cząstki jaskrawo-,którego pisownia ilustruje zasadę ortograficzną obowiązującą również w pisowni słowa "jaskrawożółte".

Ewa
1265
odpowiedziała na to pytanie

Przykładowe przymiotniki:

- jasnożółty;

- bladożółty;

- ciemnożółty.

Zasada: Przymiotniki nazywające kolory zapisujemy łącznie w sytuacji, kiedy oba człony są nierównorzędne znaczeniowo, tzn. kiedy jeden człon jest określany przez drugi (żółty (jak?) jasno).

Matematyka
1i 1/3+2i 3/4
około 8 godzin temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Matematyka
1 i7/8 + 2i1/4
około 8 godzin temu
Matematyka
2 1/6 - 1 3/4
około 8 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019