🎓 Podaj przymiotnik niezawierający cząstki jaskrawo-,którego pisownia ilustruje zasadę ortograficzną obowiązującą również w pisowni słowa "jaskrawożółte". - Odrabiamy.pl

Język polski
 -  szkoła podstawowa

Język polski
 -  szkoła podstawowa

Podaj przymiotnik niezawierający cząstki jaskrawo-,którego pisownia ilustruje zasadę ortograficzną obowiązującą również w pisowni słowa "jaskrawożółte".

Ewa
1075
odpowiedziała na to pytanie

Przykładowe przymiotniki:

- jasnożółty;

- bladożółty;

- ciemnożółty.

Zasada: Przymiotniki nazywające kolory zapisujemy łącznie w sytuacji, kiedy oba człony są nierównorzędne znaczeniowo, tzn. kiedy jeden człon jest określany przez drugi (żółty (jak?) jasno).

Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019