🎓 Podaj przymiotnik niezawierający cząstki jaskrawo-,którego pisownia ilustruje zasadę ortograficzną obowiązującą również w pisowni słowa "jaskrawożółte". - Odrabiamy.pl

Język polski
 -  szkoła podstawowa

Język polski
 -  szkoła podstawowa

Podaj przymiotnik niezawierający cząstki jaskrawo-,którego pisownia ilustruje zasadę ortograficzną obowiązującą również w pisowni słowa "jaskrawożółte".

Ewa
7268
odpowiedziała na to pytanie

Przykładowe przymiotniki:

- jasnożółty;

- bladożółty;

- ciemnożółty.

Zasada: Przymiotniki nazywające kolory zapisujemy łącznie w sytuacji, kiedy oba człony są nierównorzędne znaczeniowo, tzn. kiedy jeden człon jest określany przez drugi (żółty (jak?) jasno).

Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
28 marca 2019
EDB

Zdefiniuj zatrucie.

około 12 godzin temu