Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Język polski

Przekształć zdanie tak, aby zastąpić odpowiednimi wyrażeniami pochodzącymi z mitologii: <br>Po zabawie andrzejkowej uczniowie zostawili w sali ogromny bałagan.

Odpowiedź nauczyciela