Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Język polski

Czy "ukrytych" jest przymiotnikiem, czy imiesłowem przymiotnikowym?

Odpowiedź nauczyciela