🎓 nieidmienne części mowy - Odrabiamy.pl

Język polski
 -  szkoła podstawowa

Język polski
 -  szkoła podstawowa

nieidmienne części mowy

Łukasz
3
odpowiedział na to pytanie
Nieodmienne części mowy to przysłówki, przyimki, spójniki, partykuły i wykrzykniki.
Biologia
co to białka
około godziny temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Język polski
nieidmienne części mowy
21 października 2018