🎓 Na podstawie podanego poniżej fragmentu ''Myśli'' Blaise'a Pascal'a podaj po dwa argumenty i kontrargumenty dotyczące tego, że poczucie winy i strach przed karą gwarantują etyczne postępowanie człowieka. Tekst: 681. Istnieją tylko dwa rodzaje ludzi: sprawiedliwi uważający się za grzeszników; grzesznicy uważający się za sprawiedliwych. 682. Powinniśmy być wdzięczni tym, którzy nas ostrzegają o przywarach*, ile** że upokarzają nas; pouczają, iż staliśmy się przedmiotem wzgardy, choć nie przeszkadza nam to upaść na nowo w przyszłości, ile że mamy na to dość innych wad. 683. Pismo [Święte] dostarczyło tekstów dla pocieszenia wszystkich stanów*** i obudzenia lęku we wszystkich stanach. Natura uczyniła pono**** toż samo przez swoje dwie nieskończoności, przyrodzone***** i moralne; zawsze bowiem będziemy mieli górę i dół, bardziej i mniej zdatnych******, wynioślejszych i nędzniejszych - dla poniżenia naszej pychy i podniesienia naszej ohydy. 684. Chrystianizm jest dziwny. Każe człowiekowi uznać, że człowiek jest szpetny, nawet ohydny; i każe mu chcieć być podobnym Bogu. Bez tej przeciwwagi wywyższenie to uczyniłoby go szkaradnie próżnym, poniżenie to uczyniłoby go strasznie plugawym. 685. Jak mało dumy budzi w chrześcijaninie wiara w zespolenie z Bogiem! Z jak małym obrzydzeniem przyrównywa się robakom ziemskim! Piękny sposób przyjmowania życia i śmierci, dobra i zła! * przywary - wady ** ile - ponieważ *** stany - tu: wszyscy ludzie **** pono - tu: podobno ***** przyrodzone - naturalne, istniejące w przyrodzie ****** zdatny - zdolny - Odrabiamy.pl

Język polski
 -  liceum

Na podstawie podanego poniżej fragmentu ''Myśli'' Blaise'a Pascal'a podaj po dwa argumenty i kontrargumenty dotyczące tego, że poczucie winy i

...

Ewa
13252
Polub to zadanie

Przykładowe rozwiązanie:

Poczucie winy i strach przed karą gwarantują etyczne postępowanie człowieka.

Argumenty:

Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
22 marca 2019
Język polski

Na podstawie podanego poniżej fragmentu ''Myśli'' Blaise'a Pascal'a podaj po dwa argumenty i kontrargumenty dotyczące tego, że poczucie winy i strach przed karą gwarantują etyczne postępowanie człowieka.
Tekst:
681. Istnieją tylko dwa rodzaje ludzi: sprawiedliwi uważający się za grzeszników; grzesznicy uważający się za sprawiedliwych.
682. Powinniśmy być wdzięczni tym, którzy nas ostrzegają o przywarach*, ile** że upokarzają nas; pouczają, iż staliśmy się przedmiotem wzgardy, choć nie przeszkadza nam to upaść na nowo w przyszłości, ile że mamy na to dość innych wad.
683. Pismo [Święte] dostarczyło tekstów dla pocieszenia wszystkich stanów*** i obudzenia lęku we wszystkich stanach.
Natura uczyniła pono**** toż samo przez swoje dwie nieskończoności, przyrodzone***** i moralne; zawsze bowiem będziemy mieli górę i dół, bardziej i mniej zdatnych******, wynioślejszych i nędzniejszych - dla poniżenia naszej pychy i podniesienia naszej ohydy.
684. Chrystianizm jest dziwny. Każe człowiekowi uznać, że człowiek jest szpetny, nawet ohydny; i każe mu chcieć być podobnym Bogu. Bez tej przeciwwagi wywyższenie to uczyniłoby go szkaradnie próżnym, poniżenie to uczyniłoby go strasznie plugawym.
685. Jak mało dumy budzi w chrześcijaninie wiara w zespolenie z Bogiem! Z jak małym obrzydzeniem przyrównywa się robakom ziemskim!
Piękny sposób przyjmowania życia i śmierci, dobra i zła!
* przywary - wady
** ile - ponieważ
*** stany - tu: wszyscy ludzie
**** pono - tu: podobno
***** przyrodzone - naturalne, istniejące w przyrodzie
****** zdatny - zdolny

26 kwietnia 2020