Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Język polski

Na podstawie podanego poniżej fragmentu ''Myśli'' Blaise'a Pascal'a podaj po dwa argumenty i kontrargumenty dotyczące tego, że poczucie winy i strach przed karą gwarantują etyczne postępowanie człowieka.
Tekst:
681. Istnieją tylko dwa rodzaje ludzi: sprawiedliwi uważający się za grzeszników; grzesznicy uważający się za sprawiedliwych.
682. Powinniśmy być wdzięczni tym, którzy nas ostrzegają o przywarach*, ile** że upokarzają nas; pouczają, iż staliśmy się przedmiotem wzgardy, choć nie przeszkadza nam to upaść na nowo w przyszłości, ile że mamy na to dość innych wad.
683. Pismo [Święte] dostarczyło tekstów dla pocieszenia wszystkich stanów*** i obudzenia lęku we wszystkich stanach.
Natura uczyniła pono**** toż samo przez swoje dwie nieskończoności, przyrodzone***** i moralne; zawsze bowiem będziemy mieli górę i dół, bardziej i mniej zdatnych******, wynioślejszych i nędzniejszych - dla poniżenia naszej pychy i podniesienia naszej ohydy.
684. Chrystianizm jest dziwny. Każe człowiekowi uznać, że człowiek jest szpetny, nawet ohydny; i każe mu chcieć być podobnym Bogu. Bez tej przeciwwagi wywyższenie to uczyniłoby go szkaradnie próżnym, poniżenie to uczyniłoby go strasznie plugawym.
685. Jak mało dumy budzi w chrześcijaninie wiara w zespolenie z Bogiem! Z jak małym obrzydzeniem przyrównywa się robakom ziemskim!
Piękny sposób przyjmowania życia i śmierci, dobra i zła!
* przywary - wady
** ile - ponieważ
*** stany - tu: wszyscy ludzie
**** pono - tu: podobno
***** przyrodzone - naturalne, istniejące w przyrodzie
****** zdatny - zdolny

Odpowiedź nauczycielaAutor odpowiedzi

Awatar autora: Ewa
Ewa
Nauczyciel
Polonistka szczególnie zainteresowana historią języka polskiego i gramatyką. Miłośniczka kultury podhalańskiej. W wolnych chwilach przemierza urokliwe szlaki tatrzańskie.

Powiązane pytania Q&A