Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Język polski

"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali" - Kogo to słowa? Wyjaśnij je.

Odpowiedź nauczyciela