🎓 Marian Tatara "O kojącej roli Pana Tadeusza “Odwieczna tradycja epiki nakazuje, by w pierwszych słowach eposu zwrócić się do Istoty nadprzyrodzonej z prośbą o pomoc w opisaniu dziejów bohaterskich i wydarzeń nadzwyczajnych . Pan Tadeusz zaczyna się jednak nie od uświęconej od wieków inwokacji, lecz od wyodrębnionej apostrofy do Litwy, do najbliższej ojczyzny z wyraźnym wskazaniem, że tematem dzieła będzie jej piękno :” piękność twą w całej ozdobie /Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie" Niespotykana dotąd w epopei tematyka oraz wysunięcie na plan pierwszy tęsknoty za utraconym rodzinnym krajem wyraźnie podkreślają wyjątkowy charakter utworu. Poczęte z nostalgii dzieło musi zawierać w sobie właściwości kojące zarówno dla jego twórcy, jak i dla czytelników tęskniących za dawną Polską . Dlatego w swojej budowie musi w sposób zasadniczy różnić się od tradycyjnego bohaterskiego eposu. Nieprzypadkowo 1księga Pana Tadeusza została zatytułowana GOspodarstwo, a następna ZamekPola skojarzeniwe obu wyrazów różnią się zasadniczo Gospodarstwo to przede wszystkim zinna zagroda ,rodzinny dom ,rodzinny dwór .Miejsce wspólnej pracy i wspólnego życia nieącznie związane z najbardziej osobistymi przeżyciami i doświadczeniami oraz najbliższym kręgiem osób .Zamek natomiast w swych obu znaczeniach (obronna budowla i zabezpieczenie mieszczenie przed niepowołanymi osobami) przynosi poczucie bezpieczeństwa i ochrony przed złem wkraczającym w nasz mały świat, ale równocześnie z tego powodu ów wyraz jest pozbawiony ciepła i serdeczności oraz nabiera dwuznacznego zabarwienia uczuciowego… Opis litewskiego krajobrazu został pozbawiony znaczących szczegółów i nie można go umiejscowić w żadnej konkretnej okolicy , co łatwo da się wytłumaczyć tym , że Mickiewiczowi chodziło wywołanie ogólnego wrażenia wyglądu nadniemskiego pejzażu . Z tego powodu opis ten winien być uschematyzowany i nie może być realistyczną fotografią konkretnej miejscowości.Musi on zawierać w sobie tylko te cechy, które są wszędzie zauważalne: rzeka , łaka , pola uprawne i zalesione pagórki . Soplicowa nie należy więcc szukać na mapie, lecz powinno się go znaleźć tam,gdzie można dojrzeć ów typowy krajobraz, przefiltrowany przez wspomnienia i wyobraźnię … Dom mieszkalny zbudowany został na niewielkim pagórku .Góruj więc nad okolicą . Jest jej centralnym punktem . W dodatku wbrew zasadom hydrologii stoi przy ruczaju . Strumień na pagóku? Chodzi nowiem poecie, by usytuować go przy wodzie , gdyż woda to życie . Centralne,Zyciodajne miejsce . Wzgórze,las ,źródło było niegdyś siedzibą bóstw słowiańskich . Były miejscami świętymi. W tradycji ludowej , w pieśni ludowej zachowały częściowo swój sakralny charakter Mickiewicz ,wybierając takie otoczenie dworu w Soplicowie , nadał mu ludowy charakter .sakralny.DOm rodzinny stał się dla emigranta miejscem świętym.Gdyby bowiem poeta chciał podkreślić pozycję społeczną i znacznie mieszkańcó dworu, ich dom otoczyłby, parkiem, ale równocześnie pozbawiłby ow obraz tego odcienia uczuciowego , jakie on zawiera. i nie bez powodu dwór soplicowski stał się wzorem dla innych pisarzy i jednym z charakterystycznych motywów literatury polskiej. Dwa znaczenia słowa zamek wspomniane w artykule obrazują zjawisko a) Oboczności b) Homonimii c) Antonimii d) Synonimii Podaj pięć przykładowych wyrazów ilustrujących to zjawisko 1. 2. 3. 4. 5. - Odrabiamy.pl

Język polski
 -  liceum

Marian Tatara "O kojącej roli Pana Tadeusza “Odwieczna tradycja epiki nakazuje, by w pierwszych słowach eposu zwrócić się do Istoty nadprzyrodzonej

...

Sylwia
13668
Polub to zadanie

Jest to zjawisko

b) Homonimii

Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
28 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Historia

Zamierzając tedy założyć miasto w Krakowie i zgromadzić tamże ludzi z różnych klimatów, kładziemy to w uszy wszystkim, tak obecnym, jak i przyszłym, że my, Bolesław, z łaski Bożej książę Krakowa i Sandomierza, wraz z najjaśniejszą matką naszą Grzymisławą i szlachetną naszą żoną Kunegundą zakładamy je na tym prawie, na jakim zostało założone miasto Wrocław, z tym jednak, by trzymano się nie tego, co się dzieje we Wrocławiu, lecz co się dziać powinno w myśl prawa i form miasta Magdeburga.
Przede wszystkim więc tedy trwale pragniemy przestrzegać i wójtom naszym Gedkowi, zwanemu Stilvoyt, Jakubowi, niegdyś sędziemu w Nysie, i Dymitrowi, zwanemu Wolk, którzy stanęli osobiście przed naszym obliczem, obiecujemy przestrzegać niewzruszenie, iż wszyscy mieszczanie mieszkający w tym mieście nie mają nam dawać ani żadnego czynszu, ani jakichkolwiek danin z osób swoich lub mieszkań własnych, lub należących do miasta, przez przeciąg lat sześciu, prócz (czynszów) ze sklepów, gdzie się sukno sprzedaje, i ze sklepów przekupniów, które potocznie zwą się kramy […]. Gdy zaś minie owe sześć lat, to z każdego siedliska obowiązani będą płacić nam pół łuta wedle wagi niemieckiej srebra używanego wówczas, gdy przypadnie termin płacenia […]. Przyrzekamy też wójtom i wszystkim mieszczanom, że żadnego nad nimi nie przełożymy wójta, ani szczególnego, ani generalnego, lecz gdy się wyłoni jakaś sprawa, która by wymagała ściślejszego śledztwa, to albo weźmiemy w nim udział, albo przyślemy kogoś od naszego boku dla załatwienia wyłącznie tej jednej sprawy. Pragniemy także i przyzwalamy temu miastu, aby dla uprawy rolnej, pastwisk i innych pożytków posiadali prawem dziedzicznym wieś, która się pospolicie Rybitwy zowie, ze wszystkim tejże wsi przynależnościami oraz z całym terytorium, jakie się znajduje między miastem a rzeką Prądnikiem […]. Również nadajemy miastu prawo użytkowania rzeki Wisły z obu brzegami od granic Zwierzyńca aż do granic klasztoru w Mogile w ten sposób, że w niej będzie można swobodnie łowić […]. Oddajemy również na wieki na użytek tego miasta cały las w górnej części Wisły, który nazywa się Chwacimiech […].

Źródło: A. Bardach, S. Herbst, Kultura polska, Warszawa 1961, s. 112–120.

Przeczytaj fragment przywileju lokacyjnego Krakowa i uzupełnij tekst.

W roku …………… książę ziem: ……………………… i ……………………….., Bolesław ……………………………, w obecności swojej matki ………………………. oraz żony ………………………….. nadał miastu przywilej wzorowany na prawie …………………… W średniowieczu lokacje przeprowadzano według wzoru wypracowanego w innym mieście. W Krakowie wzorowano się na lokacji …………………………. W dokumencie wspomniano również ………………………., lokowany na prawie niemieckim.

około 14 godzin temu
Język polski

Marian Tatara "O kojącej roli Pana Tadeusza “Odwieczna tradycja epiki nakazuje, by w pierwszych słowach eposu zwrócić się do Istoty nadprzyrodzonej z
prośbą o pomoc w opisaniu dziejów bohaterskich i wydarzeń nadzwyczajnych . Pan Tadeusz zaczyna się jednak nie od uświęconej od wieków inwokacji, lecz od wyodrębnionej apostrofy do Litwy, do najbliższej ojczyzny z wyraźnym wskazaniem, że tematem dzieła będzie jej piękno :” piękność twą w całej ozdobie /Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie"
Niespotykana dotąd w epopei tematyka oraz wysunięcie na plan pierwszy tęsknoty za utraconym rodzinnym krajem wyraźnie podkreślają wyjątkowy charakter utworu. Poczęte z nostalgii dzieło musi zawierać w sobie właściwości kojące zarówno dla jego twórcy, jak i dla czytelników tęskniących za dawną Polską . Dlatego w swojej budowie musi w sposób zasadniczy różnić się od tradycyjnego bohaterskiego eposu.
Nieprzypadkowo 1księga Pana Tadeusza została zatytułowana GOspodarstwo, a następna ZamekPola skojarzeniwe obu wyrazów różnią się zasadniczo Gospodarstwo to przede wszystkim zinna zagroda ,rodzinny dom ,rodzinny dwór .Miejsce wspólnej pracy i wspólnego życia nieącznie związane z najbardziej osobistymi przeżyciami i doświadczeniami oraz najbliższym kręgiem osób .Zamek natomiast w swych obu znaczeniach (obronna budowla i zabezpieczenie mieszczenie przed niepowołanymi osobami) przynosi poczucie bezpieczeństwa i ochrony przed złem wkraczającym w nasz mały świat, ale równocześnie z tego powodu ów wyraz jest pozbawiony ciepła i serdeczności oraz nabiera dwuznacznego zabarwienia uczuciowego…
Opis litewskiego krajobrazu został pozbawiony znaczących szczegółów i nie można go umiejscowić w żadnej konkretnej okolicy , co łatwo da się wytłumaczyć tym , że Mickiewiczowi chodziło wywołanie ogólnego wrażenia wyglądu nadniemskiego pejzażu . Z tego powodu opis ten winien być uschematyzowany i nie może być realistyczną fotografią konkretnej miejscowości.Musi on zawierać w sobie tylko te cechy, które są wszędzie zauważalne: rzeka , łaka , pola uprawne i zalesione pagórki . Soplicowa nie należy więcc szukać na mapie, lecz powinno się go znaleźć tam,gdzie można dojrzeć ów typowy krajobraz, przefiltrowany przez wspomnienia i wyobraźnię …
Dom mieszkalny zbudowany został na niewielkim pagórku .Góruj więc nad okolicą . Jest jej centralnym punktem . W dodatku wbrew zasadom hydrologii stoi przy ruczaju . Strumień na pagóku? Chodzi nowiem poecie, by usytuować go przy wodzie , gdyż woda to życie . Centralne,Zyciodajne miejsce . Wzgórze,las ,źródło było niegdyś siedzibą bóstw słowiańskich . Były miejscami świętymi. W tradycji ludowej , w pieśni ludowej zachowały częściowo swój sakralny charakter Mickiewicz ,wybierając takie otoczenie dworu w Soplicowie , nadał mu ludowy charakter .sakralny.DOm rodzinny stał się dla emigranta miejscem świętym.Gdyby bowiem poeta chciał podkreślić pozycję społeczną i znacznie mieszkańcó dworu, ich dom otoczyłby, parkiem, ale równocześnie pozbawiłby ow obraz tego odcienia uczuciowego , jakie on zawiera. i nie bez powodu dwór soplicowski stał się wzorem dla innych pisarzy i jednym z charakterystycznych motywów literatury polskiej.

Dwa znaczenia słowa zamek wspomniane w artykule obrazują zjawisko
a) Oboczności
b) Homonimii
c) Antonimii
d) Synonimii
Podaj pięć przykładowych wyrazów ilustrujących to zjawisko
1.
2.
3.
4.
5.

16 września 2020