🎓 kim był arystoteles - Odrabiamy.pl

Język polski
 -  gimnazjum

Język polski
 -  gimnazjum

kim był arystoteles

Piotrek
6666
odpowiedział na to pytanie

Arystoteles był greckim filozofem żyjącym w latach 384-322 r. p.n.e. To także nauczyciel Aleksandra Macedońskiego, który był jednym z najwybitniejszych wodzów w historii. Filozofia Arystotelesa zebrała i uporządkowała całą dostępną wiedzę o świecie oraz człowieku. Główne jej założenia to:

  • istnienie obok świata materialnego świata duchowego,
  • każda rzecz składa się z bezkształtnej materii oraz niematerialnej formy,
  • źródłem ruchu i przyczyną przemian jest forma,
  • absolut jest pierwszą przyczyną i ostatecznym celem świata,
  • w życiu należy trzymać się zasady złotego środka.
Chemia

Nazwij sole: MgCO3, KCl , FeS

około 4 godziny temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Biologia

Kształty rybich łusek.

około 7 godzin temu
Matematyka

Jeżeli a=1,5b, to b = ?

około 7 godzin temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Język polski
kim był arystoteles
4 listopada 2018