🎓 kim był arystoteles - Odrabiamy.pl

Język polski
 -  gimnazjum

Język polski
 -  gimnazjum

kim był arystoteles

Piotrek
5307
odpowiedział na to pytanie

Arystoteles był greckim filozofem żyjącym w latach 384-322 r. p.n.e. To także nauczyciel Aleksandra Macedońskiego, który był jednym z najwybitniejszych wodzów w historii. Filozofia Arystotelesa zebrała i uporządkowała całą dostępną wiedzę o świecie oraz człowieku. Główne jej założenia to:

  • istnienie obok świata materialnego świata duchowego,
  • każda rzecz składa się z bezkształtnej materii oraz niematerialnej formy,
  • źródłem ruchu i przyczyną przemian jest forma,
  • absolut jest pierwszą przyczyną i ostatecznym celem świata,
  • w życiu należy trzymać się zasady złotego środka.
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Język angielski

Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki w zdaniach zgodnie z treścią tekstu. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.

The International Space Station commander, Russian cosmonaut Sergei Krikalev, has set a new record after spending 748 days in orbit – almost 2 years. This outstrips the record set by Sergei Avdeyev’s missions on Mir station.


Being in space has many health risks – both psychological and physiological, such as bone loss and radiation exposure. Krikalev’s long-term experience of life in space could help to shed light on what physical and mental factors will be needed for future long-duration flights – such as a manned mission to Mars. University of Texas, Austin psychology researcher David Musson is studying the phenomenon of irritability, tiredness, and lack of sleep which many space-travellers experience. He hopes to determine which mental characteristics will help deal with or avoid these problems. He also considers Krikalev’s experience important for understanding ways to counter the physical side effects of space-travel.


Krikalev and his American counterpart John L. Phillips are due to return to Earth on 7 October, but not before celebrating Krikalev’s 47th birthday in orbit. They are also expecting to perform two spacewalks. The first of these is intended to move equipment, install a television camera, and check on experiments.

1 Sergei Krikalev is a cosmonaut who has spent …………………………………… time in space.
2 People working in space expose themelves to both …………………………………………. health problems.
3 Krikalev’s experience is very useful for David Musson’s ………………………………………………………………… .
4 Space-travellers may get easily ……………………………………… , as well as have difficulties with sleeping.
5 Krikalev wants to celebrate his 47th birthday …………………………………. returning to Earth.

około 3 godziny temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Język angielski

What's a 'coach'?

około 17 godzin temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Język polski
kim był arystoteles
4 listopada 2018