🎓 kim był arystoteles - Odrabiamy.pl

Język polski
 -  gimnazjum

Język polski
 -  gimnazjum

kim był arystoteles

Piotrek
5317
odpowiedział na to pytanie

Arystoteles był greckim filozofem żyjącym w latach 384-322 r. p.n.e. To także nauczyciel Aleksandra Macedońskiego, który był jednym z najwybitniejszych wodzów w historii. Filozofia Arystotelesa zebrała i uporządkowała całą dostępną wiedzę o świecie oraz człowieku. Główne jej założenia to:

  • istnienie obok świata materialnego świata duchowego,
  • każda rzecz składa się z bezkształtnej materii oraz niematerialnej formy,
  • źródłem ruchu i przyczyną przemian jest forma,
  • absolut jest pierwszą przyczyną i ostatecznym celem świata,
  • w życiu należy trzymać się zasady złotego środka.
Wideolekcja
content
26 marca 2019
WOS

Jak możemy przeciwdziałać panice?

około 13 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Język polski

co to jest film 3D

około 13 godzin temu
WOS

Czy polskie media są niezależne?

około 13 godzin temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Geografia

Wypisz skutki migracji.

około 13 godzin temu
Język polski
kim był arystoteles
4 listopada 2018