Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Język polski

Jaki wizerunek Boga i obraz świata został zawarty w Pieśni XXV? Zaproponuj odpowiednie określenia.

Odpowiedź nauczyciela