Funkcje mitów. - Odrabiamy.pl

Język polski
 -  liceum

Język polski
 -  liceum

Funkcje mitów.

Sylwia
31604
odpowiedziała na to pytanie

Funkcje mitów:

  • objaśnianie zjawisk np. pogodowych,
  • wyrażanie wierzeń religijnych,
  • budowanie więzi społecznych. 
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Język polski
Funkcje mitów.
14 listopada 2018